Còn lại:         vnd 1,700,000
Giảm
12%
Chương trình du lịch Sapa
Thông tin du lịch Sapa
Vé tàu Sapa
Thời gian và bảng giá vé tàu Hà Nôi Lào Cai
Giá 220,000đ
Giờ khởi hành hàng ngày
Vé tàu King Express Sapa
Giá 595,000đ
Giờ khởi hành 20:20 hàng ngày
Vé tàu Tulico Sapa
Giá 550,000đ
Giờ khởi hành hàng ngày
Vé tàu Ratraco Sapa
Giá 540,000đ
Giờ khởi hành 21:10
Vé tàu Orient Sapa
Giá 570,000đ
Giờ khởi hành hàng ngày
Hướng dẫn
Trang chủ Tin tức
Lào Cai phấn đấu là điểm du lịch năng đôc cấp Quốc gia

 Lào Cai phấn đấu là điểm du lịch năng động, độc đáo cấp quốc gia. Đây là một trong những định hướng phát triển du lịch thành phố Lào Cai giai đoạn 2015-2020 vừa được công bố tại Hội thảo Phát triển Du lịch thành phố diễn ra tại Lào Cai.

 Theo đó, trong giai đoạn 2015-2016, Lào Cai hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố Lào Cai thành điểm du lịch năng động, độc đáo cấp quốc gia trên cơ sở khai thác bền vững các giá trị tài nguyên du lịch riêng có của địa phương và thế mạnh cạnh tranh về vị trí địa lý. Bên cạnh đó, coi du  lịch là ngành kinh tế trọng tâm, thúc đẩy sự phát triển của các ngành nông nghiệp, dịch vụ và thương mại, góp phần thực hiện tốt chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới và thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Lào Cai giai đoạn 2015-2020,và Đề án phát triển du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020.

 
Để thực hiện mục tiêu đó, UBND TP Lào Cai đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn này, trong đó sẽ tổng điều tra, rà soát tài nguyên du lịch của Thành phố; nhu cầu của doanh nghiệp, du khách và người dân địa phương về việc định hướng phát triển du lịch của thành phố Lào Cai đến năm 2020.
 
Tiếp đó là sẽ tổ chức phân vùng du lịch cho thành phố Lào Cai trên cơ sở thế mạnh về tài nguyên và vị trí địa lý, dự kiến thành 3 khu vực chính: Không gian mua sắm; Khu vực ăn uống và vui chơi giải trí; Khu vực cung ứng thực phẩm sạch phục vụ du lịch.
 
Ngoài ra,  UBND TP cũng sẽ tiến hành các thủ tục công nhận thành phố Lào Cai là Điểm du lịch cấp quốc gia theo Chiến lược phát triển du lịch Việt nam giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030...
 
Đóng góp ý kiến tại Hội thảo, lãnh đạo Sở VHTTDL Lào Cai cho biết, Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã xác định thành phố Lào Cai là 1 trong 40 điểm du lịch cấp quốc gia. Đây là một cơ hội nhưng đồng thời cũng là một thành thức lớn đối với thành phố. Trong những năm qua, mặc dù du lịch của thành phố Lào Cai đã đạt được những thành tựu đáng kể (lượng khách đến với thành phố tăng bình quân trên 14 %, riêng năm 2014, thành phố Lào Cai đón trên 800.000 lượt khách - tăng 23 % so với cùng kỳ năm trước, doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt trên 800 tỷ đồng), du lịch của thành phố cũng còn nhiều bất cập: hoạt động du lịch và dịch vụ còn mang tính tự phát, chưa có định hướng rõ ràng, sản phẩm chưa rõ nét, thiếu điểm vui chơi thu hút khách, các tuyến du lịch nội thành chưa hình thành, chất lượng nguồn nhân lực còn thiếu và yếu, sự gắn kết giữa các doanh nghiệp du lịch và chính quyền địa phương còn chưa chặt chẽ…
 
Đại diện lãnh đạo Sở VHTTDL Lào Cai cho rằng, để du lịch phát triển tương xứng với tiềm năng và vị trí địa chiến lược đang có, thành phố Lào Cai cần có quyết tâm chính trị cao, có định hướng phát triển rõ ràng với nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, thiết thực, khả thi với sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương – cơ quan quản lý nhà nước – doanh nghiệp và người dân địa phương.
 
Hội thảo cũng ghi nhận nhiều ý kiến góp ý cho thành phố về cơ chế, chính sách phát triển du lịch; về kết nối tour tuyến, điểm du lịch; quảng bá, xúc tiến, đầu tư phát triển sản phẩm du lịch; những giải pháp tháo gỡ khó khăn, khắc phục những yếu kém, phát huy những lợi thế để du lịch thành phố Lào Cai phát triển bền vững.
Các tin tức khác